Profil

Profil

Pondok Pesantren TAHFIDZUL QUR'AN AZ-ZAHIDA & DARUN NUHAT Lamongan didirikan dengan harapan untuk melahirkan kembali generasi penegak kejayaan Islam yang akan mengembalikan masyarakat muslim kepada masa keemasannya, kepada Al-Qur’an, kepada kemurnian ajaran Islam, kepada Aqidah yang lurus dan Akhlaqul karimah yang berlandaskan Al-Quran, dan As-Sunnah, serta berdasarkan pemahaman ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jama’ah, dan mengembalikan bahasa Arab sebagai bahasa kaum muslimin.

Have any questions?

ust.ndeso@gmail.com